Böbrek hastalığı konusunda en ideal tedavi şekli transplantasyondur.

12 Şubat Diyaliz olarak misyonumuz, hastaları nakil sürecine en uygun ve en doğru şekilde hazırlamaktır.

12 Şubat Diyalizde diyaliz son nokta olarak değil, transplanta bir köprü olarak görülmektedir. Hastalar merkeze gelir gelmez tüm süreçleri kayıt altına alınır, transplant dosyaları hazırlanır ve ilgili transplantasyon merkezlerine ulaştırılması sağlanır.

Böbrek nakli, Kronik Böbrek yetmezliği olan vakaların kesin kalıcı çözümüdür.

Hemodiyaliz geçici çözümdür. Ancak Böbrek nakli bütün tıbbi şartların uygun olması halinde yapılmalıdır.

Diyaliz Merkezimizde hemodiyalize giren hastalarımızdan bu güne kadar 42 hastamız başarılı şekilde böbrek transplantasyonu olmuşlardır.  Amacımız bu sayıyı her geçen gün arttırmaktır.

12 Şubat Diyaliz ailesinde, hastalarımıza yaşam kalitelerinin yükselmesi ve yaşam sürelerinin uzaması açısından böbrek naklinin gerekliliği aktarılmakta, bu sebeple hastalarımızın genel sağlık durumları böbrek nakil operasyonuna uygun düzeyde tutulmaktadır.

Organ nakline kamuoyunun bakışı yıllar içinde büyük değişim göstermiştir. 12 Şubat Diyalizde yıllar boyu hem kurumsal hem de bünyesindeki doktorların bütünleşik prensipleri doğrultusunda organ naklini destekleyen bir kuruluş olmuştur.

Böbrek Nakli ile ilgili Merak Edilenler

Kimler verici olabilir, kimler olamaz

• Greft (transplant) nakledilen organ anlamındadır.

• Greft olarak kullanılan böbrek canlıdan alınabileceği gibi, ölüden de alınabilir

• Canlı verici birinci veya ikinci derecen akraba olabilir

• Tam doku uyumu olan kardeşler tercih edilir ama doku uyumu tam olmayanlar da verici olabilir

• Akraba olmayan canlı vericilerden transplantasyon yapılması yasal ve etik değildir 

• Sağlıklı, kan grubu uygun, hipertansiyon, şeker hastalığı, kanser, böbrek hastalığı gibi ciddi hastalığı olmayan 65 yaş altındaki akrabalar börek vericisi olabilirler.

• Uygun vericiler detaylı inceleme için böbrek nakil merkezlerine gönderilmeli ve ameliyat sonrası gelişebilecek komplikasyonlar sonucunda bilgilendirilmelidir.

 

Kimlere böbrek nakli yapılamaz

• Yayılmış veya tedavi edilmemiş kanser

• Aktif enfeksiyon

• Şiddetli böbrek dışı hastalık (kalp, akciğer, karaciğer)

• Aktif vaskülit veya glomerülnefrit (Böbrek yetmezliğine neden olan hastalığın aktif olarak devam ediyor olması)

• Alt idrar yollarında düzeltilemeyecek yapısal bozukluk

• Aktif peptik ülser

• Tedaviye uyumsuzluk

• Psikiyatrik hastalık

• İleri derecede şişmanlık

• Kalıcı pıhtılaşma hastalığı

• Primer oksalosis (Karaciğer ve böbrek nakli birlikte yapılabilir)

 

Bunlar dışında tüm hastalar eğer istiyorlarsa böbrek nakli adayı olarak hazırlanmalıdır.