Hastalarımızın böbrek yetmezliğinden en az zararı görmeleri 12 Şubat diyalizin asıl amacıdır. Bunun için iyi bir diyaliz tedavisine gereksinim vardır. Bu da ancak etkin diyalizle sağlanabilir. 

 

 

Etkin - Yeterli Diyalizin faktörleri

1. Diyalizörün uygunluğu, (kişiye özel)

2. Su kalitesi

3. Seans sayısı, uygulama süresi ve kan akım hızı

4. Cihaz kalitesi,

5. Hemşire bakımı ve desteği, 

6. Uygun diyalizat kullanımı, (Kişiye uygun seçim yapabilme imkanı.) 

7. Yan etkenler 

8. Proaktif psikolojik destek 

9. Diyetisyen desteği

Etkin diyaliz ne sağlar ? 

 

Etkin yapılmış bir diyaliz kendimizi iyi hissetmemizi, yaşamımızı normal sürdürmemizi ve diyaliz seansları sırasında sorun yaşamamamızı sağlar. Bunun sonucunda : 

• Hastanın ölüm oranı ve diyalize bağlı kalp yetmezliği, enfarktüs ve benzeri kötü olgular azalır.

• Hastanın az ilaçla kan düzeyinin daha iyi tutulabilmesini ve buna bağlı enerji düzeyinin yükselmesini sağlar. 

• Kronik böbrek yetmezliğinin kemik üzerinde (kemik kırıkları ve ağrıları) oluşturabileceği zararların azalmasını sağlar.

• Tansiyonun olabilecek ilaçsız veya en az ilaçla kontrol edilmesine imkan verir.

 

 

Tüm bunların sonucunda :

• Aylık Kt/V ve URR (Üre Redüksiyon Oranı) değerlerimiz uluslararası pek çok örnekten daha başarılıdır. 

• Ölüm oranı ve kalp rahatsızlıkları oranı daha düşüktür.